Nagy segítség lehet a lakásfelújítást tervező, gyermeket nevelő családoknak ez a vissza nem térítendő támogatás, legyen szó akár kerítés építéséről, vagy a belső tér felújításáról.

Szinte minden felújítási folyamatra igényelhető ez az 50 %-os támogatás, így napelemes rendszer kiépítésére is, maximum 3 millió forint értékben. Egyre többen gondolják úgy anyagi, környezetvédelmi megfontolásból, hogy a napenergia ezen felhasználásával próbálnak könnyíteni a kiadásaikon, ráadásul semmiféle melléktermék kibocsájtásával nem jár a működése, így környezetkímélő. Sokan félnek kiadni egyszerre ennyi pénzt napelemre, ezért bele sem mernek vágni, de a támogatás igénybevételével jóval hamarabb térül meg a befektetett összeg. Példaként: egy 3-5 fős család energiaigényét figyelembe véve, akik havonta 15-20 ezer forintnyi elektromos áramot használnak el, akkor szükséges egy 10-14 napelemből álló rendszer kiépítése, és ideális esetben 10 év alatt megtérül a beruházás. Ezt a 10 évet lehet a támogatás igénybevételével akár a felére lecsökkenteni.

Lássuk a főbb részleteket:

Ez a támogatás a Magyarország területén fekvő, lakás vagy lakóház fő rendeltetés szerinti jelleggel nyilvántartott ingatlanok felújítására igényelhető azon nagykorú, cselekvőképes magyar állampolgár(ok) által, aki(k) legalább egy vérszerinti vagy örökbefogadott, 25 év alatti gyermeket nevel(nek) a háztartás(uk)ban. Egyéni, valamint együttes (házastársak vagy élettársak általi) igénylés is lehetséges. A 25 évnél idősebb gyermek esetében fennálló speciális helyzeteket a Rendelet tartalmazza.

Az igénylőnek és a gyermeknek a felújítandó lakásban kell rendelkeznie legalább egy éve lakóhellyel. Tartózkodási hely címén NEM vehető igénybe a támogatás. Az egy éves lakóhelyre vonatkozóan egyedi helyzet áll fenn a magzat és az egy évnél nem régebben született gyermek esetében, lásd Rendelet. Fontos kritérium még, hogy az igénylőnek (együttes igénylés esetén legalább az egyiküknek) egy év társadalombiztosítási jogviszonnyal kell rendelkeznie.

Az igénylő(k) tulajdoni hányada el kell, hogy érje legalább az 50 %-ot. Amennyiben a gyermek(ek)nek is van az ingatlanban tulajdoni hányada, úgy az együttes tulajdoni hányadnak kell elérnie legalább az 50 %-ot.

A működő adóalanyok állami adóhatóságnál vezetett nyilvántartásában szereplő vállalkozóval, aki az építési, felújítási munkákat végzi, szerződést kell kötni. A vállalkozó nem lehet a Ptk-ban meghatározott közeli hozzátartozó. A számlákat minden esetben az igénylő nevére és a felújított lakás címére kell kiállítani.

A Rendelet részletesen felsorolja azon építési tevékenységeket, amelyekre a támogatás egyszeri alkalommal igényelhető. A teljesség igénye nélkül néhány tevékenység:

 • fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése
 • az épület külső festése, szigetelése
 • a külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló felszerelése vagy cseréje
 • tető cseréje, felújítása, szigetelése
 • klímaberendezés beépítése, cseréje
 • belső tér felújítása
 • kerítés építése
 • gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása
 • terasz építése
 • télikert kialakítása
 • beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje

A támogatás összege nem lehet több 3.000.000 Ft-nál, és a lakás felújítására fordított költségeknek legfeljebb az 50 %-a lehet. Az anyagköltség és a vállalkozási díj 50-50 %-ban oszlik meg.

Egy példa a maximálisan igényelhető 3.000.000 Ft támogatásra:

Anyagköltség:                        4.500.000 Ft

Munkadíj:                               1.500.000 Ft

Teljes költség:                        6.000.000 Ft

Kifizethető támogatás:           3.000.000 Ft

A példából látható, hogy a teljes költség (6.000.000 Ft) felének, azaz a max. igénybevehető támogatásnak (3.000.000 Ft) az 50 %-a, tehát 1.500.000 Ft a munkadíj, és figyelembe tudják venni a másik 50 %-ot is (a 4.500.000 Ft-ból 1.500.000 Ft-ot) az anyagköltségnél, így az igénylő megkapja a 3.000.000 Ft-ot.

Ha pl. egy 5.000.000 Ft-os teljes költségű felújításnál csak 1.000.000 Ft lenne a munkadíj és 4.000.000 Ft az anyagköltség, akkor ebben az esetben a kifizethető támogatás nem 2.500.000 Ft, hanem csak 2.000.000 Ft lenne.

Fontos, hogy az utolsó számla kiegyenlítését követő 60 napon belül be kell nyújtani az igénylést, a Rendeletben meghatározott nyilatkozatokkal együtt.

Linkek:

518/2020. (XI. 25.) Kormányrendelet a gyermeket nevelő családok otthon-felújítási támogatásáról:

https://www.allamkincstar.gov.hu/files/Lakoss%C3%A1gi%20%C3%BCgyfelek/Otthonfel%C3%BAj%C3%ADt%C3%A1si%20t%C3%A1mogat%C3%A1s/Otthonfelujitas_korm_rendelet.pdf

Az elektronikusan kitölthető és a papír alapon benyújtható formanyomtatványok:

http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/kerelem-benyujtasanak-nyomtatvanyai

Pin It on Pinterest

Share This